Rodinný dům Velká Bučina

Photo: Rodinný dům Velká Bučina

Majitel
Manželé Chládkovi

Místo
Velká Bučina

Systém
Solární systém

SANY s.r.o.                                                Velvary - Velká Bučina, 12.3.2019

Rožmitálská 163

261 01 Příbram VI - Březové hory

K rukám p. Michala Hromádky

Věc: referenční dopis

Vážený pane,

v roce 1998 jsme se s manželkou stěhovali z Prahy, coby ještě aktivní pracující, do manželčina rodiště na venkov – do rodinného domu v hospodářské usedlosti ve Velké Bučině u Velvar. Po úmrtí rodičů a bratra manželky v tomto roce zůstala usedlost prázdná.

Rozhodli jsme se pro přestěhování z Prahy s tím, že jsme nejprve stavebně rekonstruovali a modernizovali obytnou část domu (nejprve interiery 120 m2 obytné plochy – nové omítky, podlahy, nová elektroinstalace, plynové topení a ohřev užitkové vody).

Bylo zřejmé že musíme snížit náklady na topení a ohřev TUV a proto jsme se v roce 2000 spojili s vaší firmou Sany, přestože Příbram a Velvary jsou vzdáleny 88 km. V té době se tento výběr jevil vzhledem k záměru minimalizovat spotřebu plynu pomocí solární energie pro ohřev vody a vytápění jako akceptovatelný, zejména při využití 50 % dotace ze SFŽP, kterou též vaše firma zajistila.

Pro výběr vaší firmy rozhodl dojem z osobního setkání v roce 2000 v sídle firmy v Příbrami. Správnost našeho výběru pak potvrdila realizace solárního systému, bezproblémová činnost systému podmíněná pravidelnou smluvní údržbou a z toho plynoucí úspory ve spotřebě plynu.

Celkově lze shrnout, že za dobu uplynulých 17 let provozu solárního zařízení realizovaného podle vašeho návrhu, se nevyskytly žádné zásadní problémy a můžeme konstatovat naši spokojenost.

Možnost realizace dalších opatření vedoucích k energetické nezávislosti je z naší strany podmíněna souhlasem majitele nemovitosti s tím, že my užíváme dům čp. 10 podle vymíněného práva užívání bez možnosti investovat. Nicméně jsme nespustili ze zřetele vámi navrhované možnosti a věříme, že časem dojde k jejich realizaci .

Nyní potřebujeme – jak jsme Vás již informovali – pro letní období vyřešit možnost zakrytí 4 až 5 ks z 8 ks nainstalovaných kolektorů a snížit tak instalovaný výkon.

Bližší k tomuto záměru dohodneme u zakázky pravidelné údržby systému před letním obdobím.

Přejeme příjemný den.

Jarmila a Jaroslav Chládkovi v.r.

 

Kontaktujte nás

+420 318 637 480
info@sany.cz

Kvalita Sany

  • Pracujeme od návrhu po realizaci
  • Garance na práci až 12 let
  • Servis v místě montáže
  • Usměvavý personál
  • Ekologické řešení