Solární regulace

Chcete se dozvědět více?

Množství dopadajícího slunečního záření obvykle neodpovídá požadavkům okamžité potřeby energie. Z tohoto důvodu je nutné, aby se sluneční energie akumulovala. Elektronické regulátory solárního systému musí zabezpečit v případě vhodných pracovních podmínek přenos získaného tepla do spotřebiče. Současně musí zabránit vynášení tepla ze zásobníku a zabezpečit dodržení bezpečnostních teplot v zásobníku. V klimatických podmínkách střední Evropy je použití gravitačních (samotížných) solárních systémů technicky i ekonomicky nevýhodné, a proto se předpokládá použití oběhového čerpadla.

Nejčastějším principem práce solárních regulátorů je využívání rozdílu teplot (ΔT) mezi kolektory a spotřebičem. Jak je teplota v kolektoru vyšší než ve spotřebiči o nastavení Δ T, regulátor zapne čerpadlo, které zabezpečí přenos tepla do spotřebiče.  Jak je rozdíl teplot menší než požadovaná hodnota Δ T, čerpadlo nepracuje. Optimálním způsobem regulace průtoku teplonosného média v systému je regulace otáček oběhového čerpadla na základě požadované výstupní teploty. Tak se mění množství přečerpávaného teplonosného média v závislosti na intenzitě slunečního záření a zvyšuje efektivnost práce solárního systému.

Regulátory typu SGC

SGC 14
Jednookruhový solární regulátor s přehledných grafickým displejem.
Teplotní snímace: 2 ks K5117 (Pt1000)
Výstup: 1 elektronické relé

Příslušenství:

  • snímač teploty k regulátorům SGC

Regulátory typu DC

Regulátory typové řady DC jsou vázané způsobem použití na hydraulická schémata uvedená v návodech k nim. Jiné použití je problematické z důvodů programového omezení regulačních hladin. 

DC32

Tříokruhový solární regulátor s grafickým displejem. Ovládá 2 oběhová čerpadla s regulací otáček a 3 další okruhy pomocí relé. S přídavnými zařízeními může počítat množství dodaného solárního tepla a účinnost solárního systému.

Snímače teploty: 4 ks
Výstup: 2 elektronické relé, 3 elektromechanické relé

Příslušenství k regulátorům typu DC:

  • snímač zásobníkový šedý k DC
  • snímač zásobníkový hnědý k DC
  • adaptér PC, SW pro Windows 2000/XP

Regulátory typu DX

Regulátory typové řady DX umožňují volnější aplikaci programů. Umožňují komunikaci s energetickou sítí, volbu práce s přepínacími ventily anebo čerpadlem, činnost s programem teplotního nastavní kolektorů při přepínání okruhů, volitelnou prioritu okruhů (léto - zima), mají programovatelný časovač.

Regulátory bez vnějších ovládacích prvků

DX 4201
Jednookruhový solární regulátor bez grafického displeje
Snímače teploty: 2ks DX 1083
Výstup: 1 elektronické relé

DX 4201.D
Jednookruhový solární regulátor s grafickým displejem.
Snímače teploty: 2ks DX 1083
Výstup: 1 elektronické relé

Regulátory DX 4302

DX 4302
Dvojokruhový solární regulátor
Snímače teploty: 3ks DX 1083 (KTY83)
Výstup: 2 elektronické relé, 1 elektromechanické relé

 

 

 

Regulátory DX 4232, 4233

DX 4232
Dvojokruhový solární regulátor.
Snímače teploty: 4ks DX 1083
Výstup: 2 elektronické relé

DX 4233
Tříokruhový solární regulátor
Snímače teploty: 5ks DX 1083
Výstup: 3 elektronické relé, 1 elektromechanické relé