Instalace panelů

Mám zájem o více informací!

Fotovoltaické panely se dají jednoduše instalovat - na střechy budov, hausbóty, chaty či na rovinatý pozemek atd.

Panely lze umístit kamkoliv v rámci budov zapsaných v katastru. Lze využít ploché střechy, šikmé střechy jakéhokoliv sklonu nebo orientace. Střecha může mít jakoukoliv střešní krytinu. Panely lze do střechy integrovat. 

Proč zvolit instalaci prostřednictvím techniků a ne svépomocí?

Ten, kdo samostatně provádí instalaci, šetří na nesprávném místě. Uvést fotovoltaický systém kompletně se všemi jeho součástmi správně do provozu – to si vyžaduje odborníka, který prošel speciálními školeními a semináři a má tak potřebné znalosti a zkušenosti v oboru. Správná kombinace a montáž jednotlivých komponentů je totiž hlavní prioritou a kritériem funkčnosti.

Už při instalaci střešních háků a kolejnic pro připevnění fotovoltaických panelů na střeše se může laik dopustit prvních chyb. To následně může vést k problémům s uvolněnými nebo křivě instalovanými částmi. Dále chybí odborný návrh nejvhodnějšího nasměrování celého fotovoltaického systému tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. I jediný panel ležící částečně ve stínu snižuje výkon všech ostatních panelů zapojených v jedné řadě. Dalším důležitým bodem jsou vzdálenosti mezi panely.

Kabely a jejich spojení, které jsou součástí zařízení, jsou trvale vystavěny různým povětrnostním vlivům, a protopotřebují speciální ochranné prostředky. Jejich odborná instalace tak zabrání možným budoucím selháním.

Kromě stěžejních pracovních podmínek při instalaci na střeše je nezbytná i práce s elektrickou sítí v budově. Dříve, než lze vodiče zavést do domu a napojit na měnič, je potřeba spolu elektricky vzájemně propojit jednotlivé panely. Laici, kteří neznají potřebná ochranná opatření, se při tom zbytečně sami vystavují riziku.

Zdroj: www.nazeleno.cz