Úspora topení

Chcete se dozvědět více?

Vytápění a ohřev teplé vody či bazénové vody tepelným čerpadlem je velice úsporný a ekologický způsob vytápění.

Tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii z okolního prostředí (vzduch, země, voda) a tuto energii předává v kondenzátoru tepelného čerpadla do prostředí s vyšší teplotou, například do topné vody.

Díky tomu, že teplo se v tepelném čerpadle nevytváří, ale pouze transformuje na vyšší hladinu, můžeme mluvit o tom, že vytápění tepelným čerpadlem je jeden z nejlevnějších způsobů vytápění.

Úspory díky instalaci tepelného čerpadla je potřeba sledovat z několika hledisek:

  • úspora energie spotřebované na vytápění
  • úspora energie spotřebované na ohřev teplé vody
  • úspora energie spotřebované na ohřev bazénové vody
  • úspora nákladů na spotřebu ostatní elektrické energie v domácnosti

Návratnost investice do tepelného čerpadla je pak nutné porovnávat s provozními a investičními náklady jiného systému vytápění, včetně zmíněného ohřevu užitkové vody či bazénu.

Postup při návrhu výkonu tepelného čerpadla

Při návrhu tepelného čerpadla je třeba respektovat tato kritéria:

  • poměr úspory energie je závislý na výkonu tepelného čerpadla
  • pro zvýšení životnosti tepelného čerpadla je nutné minimalizovat počet startů kompresoru
  • snaha snížit náročnost investice do tepelného čerpadla

Výkon tepelného čerpadla se pak obvykle pohybuje v rozmezí 60 až 80 % tepelné ztráty objektu u tepelných čerpadel vzduch voda a 55 až 75 % tepelné ztráty objektu u tepelných čerpadel země voda a voda voda. Při tomto poměru tepelné čerpadlo dodá do objektu 90 až 95 % tepla a doplňkový zdroj dodá pouhých 5 až 10 % tepla.

Zdroj: www.pzp.cz