Vzduch voda

Technický list Chcete se dozvědět více?

Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými ztrátami. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu, označovaná jako „vzduch–voda“, tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Teplo obsažené ve vzduchu se užívá přímo, výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch. Teplota vzduchu se v průběhu otopného období mění ve značném rozmezí. V souvislosti s tím se mění i topný výkon a topný faktor tepelného čerpadla. Při extrémně nízkých teplotách vzduchu topný výkon i topný faktor klesá. U moderních tepelných čerpadel, ale není zhoršení energetických parametrů výrazné. Tepelná čerpadla PZPpracují efektivně a spolehlivě do teploty okolního vzduchu až –25 °C při teplotě topného média 40/35 °C.

Tepelná čerpadla „vzduch–voda“ / Split systém

Tepelná čerpadla využívající jako zdroj energie okolní vzduch patří k nejprodávanějším typům čerpadel vyráběných společností PZP KOMPLET a.s. Charakterizuje je jednoduchá instalace, příznivá cena a univerzální použití pro vytápění, klimatizaci, celoroční přípravu teplé vody, ale například i pro ohřev vody v bazénu. Tepelné čerpadlo HPAW SPLIT systém s venkovní jednotkou je použitelné pro všechny typy objektů, z hlediska otopné soustavy je naprosto univerzální. Tepelná čerpadla HPAW se skládají ze dvou částí, které jsou mezi sebou technicky propojeny.Tepelná čerpadla „vzduch–voda“ AWX

Kompaktní tepelné čerpadlo AWX využívá jako zdroj energie venkovní vzduch. Po technické stránce patří ke špičce mezi tepelnými čerpadly „vzduch-voda“. Charakterizuje ho velmi jednoduchá instalace, příznivá cena a univerzální použití pro ekologické vytápění, celoroční ohřev teplé užitkové vody, případně ohřev vody v bazénu s velmi efektivním provozem až do venkovní teploty −25 °C. Tepelné čerpadlo AWX je určeno pro venkovní instalaci. Tomu je přizpůsobena jeho celonerezová konstrukce s nadčasovým designem, aby dlouhodobě odolala drsným vlivům venkovního prostředí. Vlastní kompresorová část je dokonale akusticky a tepelně izolována pro zajištění bezproblémového chodu zařízení a jeho dlouhé životnosti. Z hlediska topné soustavy je tepelné čerpadlo AWX vhodné díky maximální výstupní teplotě 58 °C jak pro radiátory ve stávajících objektech, tak pro podlahové nebo stěnové vytápění v novostavbách.


Tepelná čerpadla „vzduch–vzduch“ / Split systém pro teplovzdušné vytápění

Zcela ojedinělý sortiment představují tepelná čerpadla typu „vzduch-vzduch“ HPAA. Tato čerpadla čerpají přírodní teplo z okolního vzduchu a vyprodukované teplo předávají cirkulací vzduchu ve vnitřním, vytápěném prostoru. Jsou vhodná především pro průmyslová použití ve velkoobjemových prostorech a pro haly s vysokými stropy, kde lze předpokládat značné finanční nároky na zajištění optimální teploty, například pomocí plynového nebo elektrického vytápění. Teplovzdušnými systémy „vzduch-vzduch“ jsou proto dnes vytápěny především velké výrobní haly, průmyslové provozy, sklady, sportovní haly a supermarkety. Nabízíme Vám teplovzdušná čerpadla HPAA ve dvou výkonově odlišných typech, které jsou nenáročné na instalaci a jejichž provoz je úsporný, čistý a bezobslužný.