Jaké čerpadlo vybrat

Chcete se dozvědět více?

Proč tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla představují budoucnost ve vytápění a ohřevu teplé vody pro své nesporné výhody. Pořízením tepelného čerpadla se zbavíte závislosti na dodávkách zemního plynu a získáte zdroj tepla s několikanásobně vyšší účinností, než nabízejí konvenční zdroje tepla.

V porovnání s klasickými kotli, které z 1 kWh spotřebované energie dodají vždy méně než 1 kWh tepla, tepelná čerpadla PZP z 1 kWh spotřebované elektrické energie vyrobí až 5 kWh tepla pro vytápění nebo ohřev vody.

Navíc výhodná sazba tepelného čerpadla D56 (22 hodin nízký tarif) na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti řadí tepelná čerpadla na první místo v úspoře nákladů. V okolních státech využívají tohoto výhodného způsobu topení již několik desítek let. Vytápění tepelnými čerpadly získává stále větší oblibu i v České republice. Svědčí o tom stoupající počet instalací tepelných čerpadel, především tepelných čerpadel vzduch voda. K tomuto faktu u nás značnou měrou přispěl nástup špičkové technologie spirálových kompresorů „SCROLL“, nových druhů chladiv a pro tepelná čerpadla vzduch voda velice příznivé klimatické podmínky České republiky.

Pokud zvolíte z důvodu vlastního pohodlí, výhodné ekonomiky provozu a šetrnosti k životnímu prostředí tento úsporný zdroj vytápění, budete řešit otázku, jaký systém tepelného čerpadla bude ten nejlepší. Samozřejmě, každý má své výhody i nevýhody a při výběru tepelného čerpadla záleží na konkrétní představě i technických podmínkách domu a pozemku.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?
Cena tepelného čerpadla není rozhodující! Hlavním argumentem je správné technické řešení pro Váš konkrétní případ. Ne každé levné tepelné čerpadlo plně zabezpečí Vaše potřeby. Tepelné čerpadlo je investice, která se Vám však brzy vrátí.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA

V České republice jsou pro tepelná čerpadla vzduch voda ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny minimálně +3°C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25°C, je průměrný výkon tepelných čerpadel vzduch voda stejný jako u tepelných čerpadel země-voda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a tedy i podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo nejdostupnější a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané ze vzduchu je totiž tepelným čerpadlem opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.

Tepelné čerpadlo vzduch voda je ideálním řešením pro novostavby a rekonstrukce starších topných soustav.

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ VODA

Teplo obsažené v zemské kůře se využívá nepřímo, získává se pomocí výměníku tepla (kolektoru) a přenáší se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné nemrznoucí kapaliny.

Odběr tepla ze země pomocí vrtu je výkonnostně výhodnější, než řešení pomocí plošného kolektoru, protože vrt je během roku teplotně stabilnější. Sondy tepelného čerpadla lze pomocí vrtných zařízení umístit až do hloubky 130 metrů. Měrný výkon tepelného čerpadla země voda je závislý na složení půdy. Podle typu tepelného čerpadla země voda a podle druhu půdy se pro vytápěcí zařízení může zřídit případně několik sond.

Další možností je využití zemních kolektorů, které se obvykle instalují do hloubky 40cm pod nezámrznou hloubku v dané lokalitě. V této hloubce je země dostatečně teplá pro hospodárný provoz tepelného čerpadla země voda. Rozteč potrubí se pohybuje v rozmezí 0,8-1,1m. Je však nutné mít k dispozici dostatečně velký pozemek pro položení potrubního systému. Dle standardu je potřeba využít přibližně dva až třikrát větší plochu pro položení zemních kolektorů, než je plocha vytápěná tepelným čerpadlem.

TEPELNÁ ČERPADLA VODA VODA

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí o cca 3°C a ochlazená je vracena do druhé vsakovací studny. Systém tepelného čerpadla voda voda je náročný na množství a částečně kvalitu vody. Obecně platí, že čerpané množství je asi 0,25-0,3 m3/h na 1 kW výkonu. Bohužel spodní voda není všude k dispozici. Navíc musí být její využití tepelným čerpadlem povoleno příslušným vodohospodářským úřadem.

Chcete se dozvědět více?

Zdroj: www.pzp.cz