Čerpadlo pro komerční objekty

Tepelná čerpadla vzduch voda Split

Technický list Chcete se dozvědět více?

Technickým unikátem na trhu tepelných čerpadel v evropském měřítku je po dlouhá léta PZP tepelné čerpadlo vzduch voda SPLIT systém s venkovním výparníkem. Jeho technické řešení bylo několikrát oceněno prestižními cenami a design tohoto tepelného čerpadla byl oceněn v mezinárodní soutěži dvěma křišťálovými jehlany za „Vynikající výrobek roku 2007“ a „Ekologický design“. Technicky tento výrobek procházel dlouholetým vývojem a dá se říci, že jeho technické parametry, funkčnost a spolehlivost tepelného čerpadla mají velmi úzkou vazbu na jeho design, který je navíc chráněn komunitárním průmyslovým vzorem v rámci celé Evropské unie.


Tepelné čerpadlo HP3AW SPLIT systém je úsporný zdroj tepla, který jako zdroj primární energie využívá venkovní vzduch. Dodává se ve třífázovém provedení s topnými výkony 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 18 / 22 / 30 a 36 kW.

Tepelné čerpadlo HP3AW SPLIT systém je vytápěcí / chladicí zařízení, které se skládá ze dvou dílů:

 • vnější díl – výparník tepelného čerpadla – instaluje se vně vytápěného objektu na volném prostranství takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení proudění vzduchu skrz výparník tepelného čerpadla a ke zpětné cirkulaci již ochlazeného vzduchu. Proudění vzduchu přes výparník zajišťuje axiální ultratichý ventilátor (ventilátory v případě zařízení s topným výkonem nad 12 kW). Součástí je rovněž expanzní ventil. Konstrukce venkovní jednotky tepelného čerpadla je z materiálů odolných proti korozi, které dlouhodobě odolají všem vlivům venkovního prostředí.
 • vnitřní díl – umísťuje se do vhodného vnitřního prostoru, kde by teplota okolí neměla klesnout pod +5°C. Vnitřní díl tepelného čerpadla obsahuje kompresor, nerezový deskový kondenzátor a další díly chladicího okruhu včetně elektrických rozvodů a řídicího systému tepelného čerpadla s ovládacím panelem.

Při montáži tepelného čerpadla se oba díly propojí chladivovým potrubím a potřebnou kabeláží. Umístění obou dílů tepelného čerpadla se volí tak, aby délka propojovacího potrubí nebyla pokud možno delší než 12 m.

Tepelné čerpadlo charakterizují následující vlastnosti:

 • tepelné čerpadlo v zimě topí – v létě chladí
 • snadná instalace tepelného čerpadla
 • efektivní provoz tepelného čerpadla až do venkovní teploty -25°C
 • vynikající technické parametry tepelného čerpadla
 • vysoký energetický efekt
 • možnost celoročního využití tepelného čerpadla (vytápění / chlazení, ohřev TV, ohřev bazénové vody)
 • velmi tichý provoz tepelného čerpadla
 • inteligentní řídicí systém tepelného čerpadla
 • bez nároků na údržbu a servis tepelného čerpadla

Zdroj: www.pzp.cz