Země voda

Technický list Chcete se dozvědět více?

Teplo obsažené v zemi, tzv. geotermální teplo, se zpravidla využívá nepřímo. Získáváme ho skrze vhodný výměník tepla - zemní kolektor - a teplo se převádí cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru ji znovu ohřívá geotermální teplo. Aby takový odběr tepla mohl dlouhodobě (každou další otopnou sezónu) plnit svou funkci, měla by mít zemní vrstva v teplejším ročním období dostatek času na regeneraci do původního teplotního stavu. Zemní kolektor pro získávání geotermálního tepla může být realizován dvěma způsoby. Buď jako horizontální, uložený v hloubce 1,5 až 2 m pod povrchem země, což je vhodné zejména pro menší topné výkony nebo jako vertikální, uložený ve vrtu (vrtech) hlubokém až 150 m. S vertikálním zemním kolektorem dosahuje tepelné čerpadlo „země-voda“ vyššího energetického efektu než s horizontálním kolektorem, který je uložen nízko pod povrchem země a v otopném období je ovlivňován nízkými teplotami okolí. Tepelná čerpadla využívající geotermální teplo prostřednictvím zemního kolektoru se označují jako „země-voda“.

Tepelná čerpadla „země-voda“ s odděleným kondenzátorem
Unikátní typ tepelného čerpadla „země-voda“ ve výkonu 07 a 11 kW s předávací akumulační stanicí tepla o objemu 600 l. S tímto kompaktním řešením dosahujeme výstupní teploty vody až 80°C a zároveň také dochází ke zvýšení topného faktoru systému až o 20%. Ohřev teplé užitkové vody probíhá průtokem v protiproudém výměníku tepla, který se rozkládá po celé výšce nádoby. Zařízení umožňuje jednoduché připojení slunečních kolektorů, kotle na tuhá paliva, plynového kotle, elektrické přímotopné spirály, případně jiného zdroje tepla.


Tepelná čerpadla „země–voda“ 7 – 15 kW

Nový typ tepelného čerpadla „země-voda“ za velmi příznivou cenu. Tepelná čerpadla HPBW-B se instalují ve vnitřních prostorách objektů. Mohou být využita pro vytápění a ohřev vody a díky vysoké výstupní teplotě jsou tato tepelná čerpadla ideální i pro stávající otopné soustavy s radiátory.

Tepelná čerpadla „země–voda“ 7–15 kW / Kompaktní pro vnitřní instalaci
Kompaktní tepelná čerpadla HPBW, a to jak pro otopné soustavy s radiátory, tak stěnové či podlahové vytápění. Tato tepelná čerpadla jsou vhodná zejména v chladnějších oblastech, případně v místech, kde nelze instalovat tepelná čerpadla „vzduch-voda“, např. z důvodu nedostatku místa nebo z důvodu narušení vzhledu budovy. Tepelná čerpadla HPBW se instalují ve vnitřních prostorách objektu. Po připojení primárního okruhu, otopné soustavy a elektropřívodů je čerpadlo připraveno k okamžitému provozu.

Tepelné čerpadlo model G
Je vhodné pro monoenergetický provoz nebo ke stávajícímu kotli. Součástí standardního vybavení tohoto základního modelu tepelného čerpadla HPBW je regulace teploty topné vody a možnost řídit nezávisleaž tři topné okruhy. K další standardní výbavě patří u výkonových typů 05 až 15 cirkulační čerpadlo topné vody. Důmyslná regulace umožňuje provozovat tepelné čerpadlo HPBW zcela samostatně v monoenergetickém provozu nebo na tepelné čerpadlo připojit napříkladstávající plynový nebo olejový kotel. Tepelné čerpadlo pak vždy pracuje jako hlavní zdroj tepla a současný kotel se stává doplňkovým nebo záložním zdrojem tepla.

Tepelné čerpadlo model E

Je kompaktní tepelné čerpadlo pro jednoduchou instalaci. Tepelné čerpadlo HPBW v provedení E nabízí vedle modelů G a C maximální vybavenost a komfort. Součástí standardní výbavy je elektrický kotel jako doplňkový nebo záložní zdroj tepla. Naprostou samozřejmostí je jižpřepínací ventil pro výstuptopení / příprava teplé vody, cirkulačníčerpadlo primárního okruhu, možnost připojení směšovacího ventilu, regulace v kombinovaných otopných soustavách apod. Kompaktním řešením odpadají z velké části specializované montážní práce, které vždy tvoří nemalou část investičních nákladů na pořízení tepelného čerpadla.


Tepelná čerpadla země-voda 19-41 kW / Pro vnitřní instalaci

Pro využití geotermální energie jsou kompaktní tepelná čerpadla HPBW, a to jak pro otopné soustavy s radiátory, tak stěnové či podlahové vytápění. Tato tepelná čerpadla jsou vhodná zejména v chladnějších oblastech, případně v místech, kde nelze instalovat tepelná čerpadla „vzduch-voda“, např. z důvodu nedostatku místa nebo z důvodu narušení vzhledu budovy. Tepelná čerpadla HPBW se instalují ve vnitřních prostorách objektu. Po připojení primárního okruhu, otopné soustavy a elektropřívodů je čerpadlo připraveno k okamžitému provozu.
Model HPBW-G ve výkonech od 19 do 41 kW je vhodný pro monoenergetický provoz nebo ke stávajícímu kotli. Součástí standardního vybavení je ekvitermní regulace teploty topné vody a možnost řídit nezávisle až tři topné okruhy. Důmyslná regulace umožňuje provozovat tepelné čerpadlo HPBW buď zcela samostatně v monoenergetickém provozu nebo na tepelné čerpadlo připojit například stávající plynový, elektrický nebo olejový kotel. Tepelné čerpadlo pak vždy pracuje jako hlavní zdroj tepla a současný kotel se stává doplňkovým nebo záložním zdrojem tepla.