Slovník pojmů tepelných čerpadel

Chcete se dozvědět více?

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení, jehož hnacím prvkem je spirálový kompresor. Zařízení odvádí ve výparníku tepelného čerpadla teplo z okolního prostředí – tím toto prostředí ochlazuje – a pomocí hnací elektrické energie ho předává v kondenzátoru tepelného čerpadla do prostředí s vyšší teplotou, například do topné vody – tím toto prostředí ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru tepelného čerpadla mění hnací elektrická energie. Výhradní předností oproti jiným zdrojům je kladný poměr dodané a vyrobené energie. Z 1 kWh elektrické energie tepelné čerpadlo vyrobí 3 až 4 kWh tepla.

Co znamenají termíny „vzduch voda“; „země voda“; „voda voda“?

Tyto termíny označují systémy tepelných čerpadel. První slovo označuje látku nebo prostředí, ze kterého tepelné čerpadlo nízkopotenciální teplo získává, např. venkovní vzduch, země-půda, spodní (studniční) nebo technologická voda. Druhé slovo označuje látku nebo prostředí, do které tepelné čerpadlo teplo předává. U vytápění je to většinou voda otopné soustavy, u větracích jednotek s tepelným čerpadlem je to větrací vzduch.

Co je topný faktor tepelného čerpadla?

Topný faktor tepelného čerpadla je poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla. Hodnota topného faktoru tepelného čerpadla je závislá na podmínkách, při kterých tepelné čerpadlo pracuje a je vždy větší než 1. Čím je toto číslo větší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

Jsou u tepelného čerpadla nutné kontrolní prohlídky těsnosti chladícího okruhu?

Provozovatel tepelného čerpadla využívající jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit u tepelného čerpadla pravidelnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu. Provedení těchto prohlídek kontroluje Česká inspekce životního prostředí, a v případě jejich neplnění, může uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč. Podle stanoviska Ministerstva životního prostředí se tato povinnost vztahuje i na majitele tepelných čerpadel v rodinných domech. 

Jaká je hlučnost tepelného čerpadla?

Hlučnost tepelného čerpadla se dá přirovnat k hlučnosti větší mrazničky. Hodnoty hlučnosti lze získat u výrobce tepelných čerpadel nebo certifikované projekční firmy. Solidní výrobci umožňují zájemcům poslechnout si referenční tepelná čerpadla za provozu.

Při jakých venkovních teplotách jsou schopna pracovat tepelná čerpadla vzduch voda?

Tepelná čerpadla vzduch voda jsou schopna velmi efektivně pracovat až do teploty venkovního vzduchu -25°C při teplotě vody na výstupu z tepelného čerpadla 40°C (tzn. použití pro podlahové vytápění). Pokud jsou v objektu instalovány radiátory (výstupní teplota 50°C), tepelné čerpadlo pracuje do venkovní teploty -20°C.

Zdroj: www.pzp.cz