Čerpadlo pro bytové domy

 

Tepelné čerpadlo ACOND vyrábí teplo a teplou vodu za méně než  300,- Kč / GJ! Téměř každý panelový dům hledá možnost, jak ušetřit za vytápění. Jediným rozumným řešením je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelné čerpadlo většinou není možné umístit na střechu, protože je stará a hrozilo by zatékání. Nebo je naopak nová a hrozilo by také poškození a ztráta záruky. Panelový dům také nevlastní okolní pozemek. Tepelné čerpadlo se proto umísťuje do přízemí do bývalých prádelen, koláren, kočárkáren apod.
Je důležité používat speciálně zkonstruovaná tepelná čerpadla pro panelové domy, zejména kvůli hlučnosti, vibracím, vysoké účinnosti a dlouhé životnosti. Nedoporučujeme instalaci „splácat“ z malých tepelných čerpadel pro malé domy.
Proč tepelné čerpadlo do panelového domu:
 • Tepelným čerpadlem vyrobíme 1 GJ za cca 250 - 300,- Kč.
 • Cena tepla z CZT se bude rychle zvyšovat protože:    
  • Teplárnám a elektrárnám končí kontrakty na uhlí a nově požadovaná cena za uhlí je dvojnásobná.
  • Díky zateplování a odpojování panelových domů se snižuje odběr tepla, fixní náklady teplárnám však neklesají. Na prodaný GJ se naopak zvyšují.
 • Od roku 2016 vstoupí v platnost nové emisní limity a teplárny a elektrárny jsou nuceny do velkých investic do nákladné filtrace. To se také projeví v ceně tepla.
 • Odpojení od CZT je zatím možné a legální.
 • Čím více poroste cena energií, tím vyšší budou úspory s tepelným čerpadlem.

Tepelná čerpadla vzduch voda Split

Technický list Chcete se dozvědět více?

Technickým unikátem na trhu tepelných čerpadel v evropském měřítku je po dlouhá léta PZP tepelné čerpadlo vzduch voda SPLIT systém s venkovním výparníkem. Jeho technické řešení bylo několikrát oceněno prestižními cenami a design tohoto tepelného čerpadla byl oceněn v mezinárodní soutěži dvěma křišťálovými jehlany za „Vynikající výrobek roku 2007“ a „Ekologický design“. Technicky tento výrobek procházel dlouholetým vývojem a dá se říci, že jeho technické parametry, funkčnost a spolehlivost tepelného čerpadla mají velmi úzkou vazbu na jeho design, který je navíc chráněn komunitárním průmyslovým vzorem v rámci celé Evropské unie.

Tepelné čerpadlo HP3AW SPLIT systém je úsporný zdroj tepla, který jako zdroj primární energie využívá venkovní vzduch. Dodává se ve třífázovém provedení s topnými výkony 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 18 / 22 / 30 a 36 kW.

Tepelné čerpadlo HP3AW SPLIT systém je vytápěcí / chladicí zařízení, které se skládá ze dvou dílů:

 • vnější díl – výparník tepelného čerpadla – instaluje se vně vytápěného objektu na volném prostranství takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení proudění vzduchu skrz výparník tepelného čerpadla a ke zpětné cirkulaci již ochlazeného vzduchu. Proudění vzduchu přes výparník zajišťuje axiální ultratichý ventilátor (ventilátory v případě zařízení s topným výkonem nad 12 kW). Součástí je rovněž expanzní ventil. Konstrukce venkovní jednotky tepelného čerpadla je z materiálů odolných proti korozi, které dlouhodobě odolají všem vlivům venkovního prostředí.
 • vnitřní díl – umísťuje se do vhodného vnitřního prostoru, kde by teplota okolí neměla klesnout pod +5°C. Vnitřní díl tepelného čerpadla obsahuje kompresor, nerezový deskový kondenzátor a další díly chladicího okruhu včetně elektrických rozvodů a řídicího systému tepelného čerpadla s ovládacím panelem.

Při montáži tepelného čerpadla se oba díly propojí chladivovým potrubím a potřebnou kabeláží. Umístění obou dílů tepelného čerpadla se volí tak, aby délka propojovacího potrubí nebyla pokud možno delší než 12 m.

Tepelné čerpadlo charakterizují následující vlastnosti:

 • tepelné čerpadlo v zimě topí – v létě chladí
 • snadná instalace tepelného čerpadla
 • efektivní provoz tepelného čerpadla až do venkovní teploty -25°C
 • vynikající technické parametry tepelného čerpadla
 • vysoký energetický efekt
 • možnost celoročního využití tepelného čerpadla (vytápění / chlazení, ohřev TV, ohřev bazénové vody)
 • velmi tichý provoz tepelného čerpadla
 • inteligentní řídicí systém tepelného čerpadla
 • bez nároků na údržbu a servis tepelného čerpadla

Zdroj: www.pzp.cz