Kotle a topení

Technický list Chcete se dozvědět více?

Automatické kotle vyráběné společností PONAST jsou jediným českým specializovaným výrobcem automatických kotlů na pelety a dodavatelem řady souvisejících zařízení, která v kombinaci s kotlem přinášejí uživateli očekávaný provozní komfort. Kotle řady KP jsou certifikovány pro spalování dřevních pelet. Lze použít pelety o průměru 6 až 10 mm běžné kvality, není nezbytně nutné používat pelet splňujících normy DIN Plus nebo Önorm. Kotel zaručuje plně automatický provoz, palivo je přikládáno ze zásobníku automaticky podle aktuální spotřeby kotle. Automatický provoz kotlů je řízený prostorovým termostatem (příp. ekvitermní regulací). Optimalizované kotlové těleso zajišťuje ekologické spalování paliva.
Zásobník se doporučuje dimenzovat nejméně na týdenní spotřebu paliva – tzn.pak manuální doplňování v týdenním intervalu, při použití sezónního zásobníku je přísun paliva zcela automatický.

Obsluha kotle se skládá:

  • 1x týdně - vyčištění výměníku
  • kontrola stavu paliva a kontrola množství popela (vše za provozu)
  • 1x měsíc / 2 měsíce (dle kvality paliva)
  • odstranění popela z popelníku (za sezónu cca 50 – 70 kg popela)
  • doplnění paliva – podle velikosti použitého zásobníku


Možnosti použití kotlů je široké například rekonstrukce a novostavby rodinných domů, vytápění bytových domů, průmyslové a zemědělské provozy, objekty služeb, ohřev technologické vody, kontejnerové kotelny, minikontejnery a je možné je kombinovat se solárními systémy.