Ponast

Technický list Chcete se dozvědět více?

Společnost PONAST je jediným českým specializovaným výrobcem automatických kotlů na peletky a dodavatelem řady souvisejících zařízení, která v kombinaci s kotlem přinášejí uživateli očekávaný provozní komfort.

Široké možnosti použití kotlů KP

 • rekonstrukce rodinných domů
 • novostavby rodinných domů
 • vytápění bytových domů
 • průmyslové a zemědělské provozy
 • objekty služeb
 • ohřev technologické vody
 • kontejnerové kotelny
 • minikontejnery
 • kombinace se solárními systémy

Vlastnosti kotlů a otopných systémů s kotly na pelety řady KP

 • Automatický provoz kotlů řízený prostorovým termostatem, příp. ekvitermní regulací
 • Optimalizované kotlové těleso vyrobené z kvalitní oceli
 • Vysoká účinnost kotle
 • Řídící jednotka kotle moderní konstrukce s jednoduchým
 • Hořákový systém zajišťující ekologické spalování paliva
 • Vysoká bezpečnost provozu - oddělený systém dopravních tras paliva
 • Volba režimu temperování objektu v náhradním režimu
 • Možnost kombinace se solárními systémy
 • Vysoká adaptibilita na konkrétní podmínky uživatele - levé i pravé provedení, variabilní provedení zásobníku paliva
 • Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba
 • Ekologický výrobek - palivem jsou dřevní pelety - biomasa - obnovitelný domácí zdroj energie s minimem škodlivých látek přenášených do ovzduší
 • Výrobek certifikovaný podle harmonizovaných norem (ČSN EN 303.5)
 • Výrobek splňující podmínky pro poskytování dotací v zemích EU
 • Výrobek je vyráběn v podmínkách certifikovaného systému jakosti podle ISO 9001:2009

Kotle řady KP procházejí neustálým vývojem pro dosažení maximálního komfortu a ekonomiky provozu. (Zdroj: www.ponast.cz)

Příklad výběru kotle Ponast

Který typ kotle Ponast a jaký zásobník vybrat pro týdenní zásobu? Když vyjdeme z předpokladu, že 50kW výkonu kotle je vybráno pro pokrytí veškerých potřeb vytápění v extrémně mrazivých dnech a zásoba by měla být také v těchto dnech na celý týden, potřebujete zásobník na 1m3.
Při teplotách kolem -12oC potřebujete zásobník pro 740l.
Zásobník 400l vám vydrží na týden pokud teploty neklesnou pod -3oC

Kotel nelblíže 50kW výkonu je KP50 event. KP50E což je kotel s elektrodohřevem pro mimořádné mrazy. Oba typy mají výkon 48kW. Elektro dohřev je vhodný také pro případy kdy odjíždíte na delší dobu a potřebujete dům temperovat, nebo když dojde palivo, automatický dohřev zajistí, že kotel a otopná soustava nezamrzne.

Orientační hodnoty pro volbu kotle

Klasický, neizolovaný dům

cca

150 m2 vytápěné

obytné

plochy

15

kW

Klasický dům s provedenou izolací

cca

230 m2 vytápěné

obytné

plochy

15

kW

Klasický, neizolovaný dům

cca

200 m2 vytápěné

obytné

plochy

25

kW

Klasický dům s provedenou izolací

cca

280 m2 vytápěné

obytné

plochy

25

kW

Nízkoenergetický dům

cca

300 m2 vytápěné

obytné

plochy

12

kW

Bytový dům

8 bytových jednotek

 

 

60

kW