Stěnové topení

Chcete se dozvědět více?

Teplovodní stěnové vytápění s polybutenovými trubkami gabotherm je důležitým krokem k nejvyššímu uživatelkému komfortu, tepelné pohodě, hygieně provozu a ke snižování nákladů vytápěcích systémů pro stavby občanské i technické vybavenosti.Jedná se o nejmodernější a zároveň nejzdravější způsob vytápění. Kombinuje výhody otopných těles a podlahového vytápění a přitom z větší části eliminuje i jejich nevýhody.

Jako základní stavební prvek používají plastovou polybutenovou trubku gabotherm hetta s kyslíkovou bariérou. Tento plastový materiál nejlépe vyhovuje všem požadavkům na kvalitu a bezpečnost: je spolehlivý, protože je pevný a zároveň pružný a ohebný. Jeho velkou předností je absolutní odolnost vůči korozi a velká schopnost tlumení hluku v rozvodech. Rychlá a jednoduchá montáž i komplexní sortiment prvků a způsob jejich připojení snižují náklady během stavby, či rekonstrukce budovy.

Popis funkce stěnového teplovodního topení:

Při klasickém vytápění topnými tělesy je teplo předáváno do prostoru z největší části prouděním vzduchu – konvekcí. Ohříván je pouze vzduch, stěny zůstávají chladné, případně se ohřívají jen málo a velmi zvolna. Subjektivní pocit tepelné pohody člověka je v přímé závislosti na teplotě vzduchu a teplotě stěn, resp. ploch, které ohraničují místnost pobytu.

Systém stěnového teplovodního vytápění hexatherm® dosahuje prostřednictvím relativně vysoké teploty povrchu stěn rovnoměrnou teplotu vzduchu, která může být výrazně nižší než např. při vytápění topnými tělesy. Tak je možno se stěnovým topením dosáhnout tepelné pohody při nižší spotřebě energie (úspora až 10 % oproti klasickému vytápění topnými tělesy). Zpravidla lze dosáhnout subjektivně srovnatelné tepelné pohody při teplotě vzduchu o 2–3° C nižší než při vytápění klasickými radiátory. Snížení teploty vzduchu o 1° C představuje úsporu nákladů na vytápění asi 3 %.

Systém stěnového teplovodního topení je založen na topných registrech pod omítkou nebo v sádrovláknitých deskách. Polybutenovými trubkami gabotherm® hetta může proudit topná, ale i chladící voda bez zásahu do koncepce systému. Takto může systém plnit i funkci klimatizace – bez nepříjemného průvanu.

Hlavní výhody stěnového topení:

 • Maximální hygiena provozu - nevyvolává vertikální proudění vzduchu (víření prachu a bakterií) jako u topných těles, proto je mimořádně vhodné pro alergiky.
 • Možnost použití jakéhokoli nízkoteplotního zdroje tepla (tepelné čerpadlo, solární článek, kondenzační a nízkoteplotní technologie).
 • Snížení spotřeby paliva jako výsledek poklesu teploty topné vody.
 • Velmi nízký objem topné vody v systému – 0,5 l na 1 m2 topné plochy. Minimalizovaný průměr trubek a odpovídající objem vody umožňuje – a to je zatím jedinečné v oblasti stěnového teplovodního vytápění – jednovrstvé omítání s překrytím trubky, v ideálním případě pouze 5 mm. Tím se značně redukuje čas nutný k provedení prací, ale i cena celého systému.
 • Vysoká variabilita regulace, rychlá reakce na regulační zásah.
 • Minimalizace vlhkosti stěn, odstranění plísní a mikroorganismů. Výsledkem je značné snížení rizika vzniku alergií v obývaných prostorech.
 • Bezúdržbový provoz. Po správné instalaci, natemperování stěn a dokonalém odplynění systému není třeba žádný další zásah po celou dobu provozu.
 • Možnost výhodného využití v památkově chráněných objektech.
 • Jednoduchá montáž a instalace.
 • Možnost využití i pro chlazení. Chladicí výkon představuje obecně cca 30 % topného výkonu plochy.
 • Při použití trubek gabotherm® hetta není třeba před nebo během omítání potrubí temperovat nebo vytápět. Tím je systém nezávislý na následném omítání a provádění stavebních prací (řádově minuty).

Zdroj: http://www.wolfcr.cz/