Automatické topení na tlačítko

Chcete se dozvědět více?

Kotle Ponast

Vlastnosti kotlů a otopných systémů s kotly na pelety řady KP

 • Automatický provoz kotlů řízený prostorovým termostatem, příp. ekvitermní regulací
 • Optimalizované kotlové těleso vyrobené z kvalitní oceli
 • Vysoká účinnost kotle
 • Řídící jednotka kotle moderní konstrukce s jednoduchým
 • Hořákový systém zajišťující ekologické spalování paliva
 • Vysoká bezpečnost provozu - oddělený systém dopravních tras paliva
 • Volba režimu temperování objektu v náhradním režimu
 • Možnost kombinace se solárními systémy
 • Vysoká adaptibilita na konkrétní podmínky uživatele - levé i pravé provedení, variabilní provedení zásobníku paliva
 • Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba
 • Ekologický výrobek - palivem jsou dřevní pelety - biomasa - obnovitelný domácí zdroj energie s minimem škodlivých látek přenášených do ovzduší
 • Výrobek certifikovaný podle harmonizovaných norem (ČSN EN 303.5)
 • Výrobek splňující podmínky pro poskytování dotací v zemích EU
 • Výrobek je vyráběn v podmínkách certifikovaného systému jakosti podle ISO 9001:2009

Kotle řady KP procházejí neustálým vývojem pro dosažení maximálního komfortu a ekonomiky provozu.

Kotle Verner

Jsou určeny pro:

 • Komfortní, úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, bytových jednotek, zemědělských budov, škol, hotelů, dílen, malých provozoven a obdobných objektů
 • Spalování zemědělských produktů - pšenice, ovsa, žita, tritikále, ječmene, kukuřice, hořčice, řepky olejky, alternativních pelet z obilných plev, energetických rostlin a obilné nebo řepkové slámy a také dřevních pelet
 • Celoroční ohřev teplé užitkové vody (akumulačními nádržemi nebo kombinovaným boilerem) včetně ohřevu vody v bazénu

Hlavní přednosti:

 • Vysoký komfort obsluhy - kotle zajišťují plně automatický provoz od dopravy paliva a jeho zapálení až po transport popela. Základní násypka umožňuje několikadenní provoz bez nutnosti doplňování.
 • Výborná regulace výkonu - kotle mají plynulou regulaci výkonu v rozsahu 30 až 100 %. Výkon 0 až 30 % je zajištěn automatickým odstávkovým režimem se samočinným zapalováním.
 • Vysoká účinnost - 92 % - této účinnosti je dosaženo přesným poměrem paliva a spalovacího vzduchu, rozměrným spalinovým výměníkem a silnou izolací všech částí kotle. 
 • Nízké provozní náklady - díky schopnosti kotle spalovat zemědělské produkty jsou náklady na vytápění až o 2/3 nižší v porovnání s vytápěním zemním plynem. Kotle se vyznačují i nízkou spotřebou elektrické energie.
 • Dlouhá životnost - kotle jsou vyrobeny z jakostní oceli a speciální žáruvzdorné keramiky. Životnost kotlů je výrazně prodloužena řízeným spalováním na speciálním roštu. Tato koncepce zamezuje tvorbě dehtu a usazenin.
 • Schopnost spalovat různé typy paliv  - kotle umožňují spalování i paliv s vyšším podílem spékavého popela. Díky této schopnosti lze palivo získat i u zemědělců v blízkém okolí. Násypky kotlů lze navíc dovybavit dělicí přepážkou, která umožňuje řízené spalování více druhů paliv najednou. 
 • Široký rozsah výkonu  - automatický kotel VERNER A251 vyniká širokým rozsahem výkonu v rozmězí 7,5 - 28 kW.