Montáž kotlů

Chcete se dozvědět více?

Kotelna, komín, topení a elektrická instalace musí odpovídat platným normám a zákonným přepisům.

Místo instalace
Zařízení musí být umístěno poblíž  komína. Je nutno respektovat následující body:

  • vzdálenost ode zdi vzadu musí činit minimálně 600 mm (měřeno od zadní hrany opláštění) 
  • boční vzdálenost zdi musí činit minimálně 200 mm 
  • volná vzdálenost před kotlem musí činit 700 mm 
  • zajistěte přístup k servisnímu prostoru za kotlem 

Volba podavače pelet
Kotel je standardně dodáván s podavačem odpovídajícím typu kotle a velikosti objednaného zásobníku.
Zásobník pelet lze však umístit i ve větší vzdálenosti od kotle nebo vedlejší místnosti – délku podavače pelet  je v možno přizpůsobit navrženému řešení a objednat některý jiný ze standardně vyráběného  sortimentu.

Přívod spalovacího vzduchu
Přísun spalovacího vzduchu musí být zajištěn zvenčí objektu.

  • kotle mohou být instalovány pouze v místnostech, kde připadá 8 m3/10kW výkonu spotřebiče 
  • u podlahy musí být zřízen otvor o velikosti volného průřezu 10 cm2/1kW výkonu spotřebiče, nejméně však 20 cm2
  • přívod spalovaného vzduchu by měl být - pokud možno – proveden v blízkosti podlahy, aby se zabránilo vychlazování kotelny 
  • v kotelně nesmí být V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ podtlak (funkcí ventilátorů, klimatizace, … )

Zdroj: www.ponast.cz