Fotovoltaika

Technický list - souhrn Chcete se dozvědět více?

Fotovoltaika je technologie, která dokáže pomocí solárních panelů přeměnit sluneční záření přímo na elektrickou energii. Tato důmyslná zařízení představují moderní způsob výroby elektřiny z obnovitelného zdroje.

Dnešní fotovoltaické panely dokážou využít nejen přímé, ale i difuzní slunečné záření mnohem efektivněji než před pár lety, pro výrobu solární energie je vhodné téměř celé území České republiky, nejvhodnější klimatické podmínky má jih Moravy. Fotovoltaický systém funguje i při nepřímém (rozptýleném) slunečním záření, v takovém případě vyrábí o něco méně energie, než když je slunečno a jasná obloha, svému účelu slouží jak v létě, tak i v zimě.
Maximálního energetického zisku ze slunečního zařízení dosáhnete tehdy, jsou-li fotovoltaické panely namontované v optimálním sklonu (obecně 35° od vodorovné roviny). Sklon a orientace panelů se samozřejmě může podřídit podmínkám střechy a dají se namontovat třeba i na fasádu domu.
Pokud plánujete na své střeše nainstalovat fotovoltaický systém, nejlépe je už při projektování domu myslet na ideální orientaci a sklon střechy. Konstrukce střechy by měla být připravena na vyšší statickou zátěž a vhodné je též eliminovat jakékoliv stavební prvky, které by mohly systém zastínit.
Dalším důležitým krokem je se rozhodnout, jestli si vyrobenou energii necháte pro vlastní spotřebu, nebo je budete prodávat do veřejné sítě.

Využívat elektřinu z FTV panelu lze v zásadě trojím způsobem. Bez legislativních omezení je provoz tzv. ostrovním systémem. Další dva způsoby podléhají stejnému legislativnímu řízení. Podání žádosti o přidělení potřebného výkonu, získání licence a po realizaci díla podání žádosti o připojení. V zásadě se jedná o systémy dotační politiky státu. Tzv. přímý prodej je situace, kdy veškerou energii prodáváte do distribuční sítě za cenu garantovanou státem. Při tomto provozu nemůžete žádnou elektřinu vyrobenou FTV panely spotřebovávat. Druhou možností je tzv. Zelený bonus, kdy za veškerou energii, kterou vaše FTV panely vyrobí, dostanete dotaci garantovanou státem. V tomto provozu můžete vše spotřebovat. Případné přebytky dodáváte do distribuční sítě za cenu, kterou vám určí váš dodavatel elektřiny. (Dodavatel se kterým máte uzavřenou smlouvu o sdružené dodávce elektřiny.)

Dotační cena podpory je garantovaná po dobu 20let od okamžiku připojení. Jednotlivé hodnoty garantovaných cen jsou určeny okamžikem, kdy vás distributor ke své síti připojí.

Ceny pro období od 1.7.2013 do 31.12.2013.

Přímý prodej  =  3,40 Kč/kWh
Zelený bonus s instalací FVE do 5 kWp  =  2,40Kč/kWh
Zelený bonus s instalací FVE nad 5 kWp  =  1,80Kč/kWh

Informace ohledně Zeleného bonusu můžete sledovat v našich Novinkách!