Ostrovní systém

Chcete se dozvědět více?

Co znamená ostrovní fotovoltaický systém?

  • všechna vyrobená energie je spotřebována v místě výrobny + akumulace, záložní zdroj

Ostrovní systém – FVE s akumulací vyrobené energie do baterií, s možností připojení elektrocentrály a s možností budoucího připojení k DS

Hybridní systém bez ZB – FVE připojená trvale k DS s akumulací vyrobené energie do baterií, s možností dobíjení AKU z nízkého tarifu a připojení automaticky spínané elektrocentrály. O připojení na ZB lze dodatečně požádat.

Hybridní systém se ZB – FVE připojená trvale k DS, se státní dotací ZB, s akumulací vyrobené energie do baterií, s možností dobíjení AKU z nízkého tarifu a připojení automaticky spínané elektrocentrály.

Klasický systém se ZB – FVE připojená trvale k DS se státní dotací ZB, s možností dobudování akumulace vyrobené energie do baterií a s možností připojení automaticky spínané elektrocentrály.

FVE – fotovoltaická elektrárna
DS – distribuční soustava
ZB – státní dotace zelený bonus
PP – státní dotace přímý prodej
FTV – fotovoltaické systémy

Hybridní FTV systémy, jsou určeny především pro instalace připojené k DS. Na rozdíl od klasických zapojení FVE však mohou kumulovat energii z FTV panelů do akumulátoru a v okamžiku zastavení výroby FVE dojde k automatickému přepnutí na čerpání energie z akumulátoru. Systém střídače je konstruován tak aby nedošlo k přerušení dodávky energie ani při výpadku DS. Střídač hlídá síť a v případě jejího výpadku odpojí rozvody domu od sítě, čímž jsou zajištěny požadavky distributorů na FVE a přitom do domovních rozvodů není dodávka energie přerušena. Systém pracuje současně jako záložní zdroj pro případ výpadku sítě.
V případě velkého finančního rozdílu mezi nízkým a vysokým tarifem dodávky elektřiny ze sítě, je možné v případě potřeby dobít baterie z nízkého tarifu a uloženou energii spotřebovávat v době vysokého tarifu.
Další významnou funkcí hybridního systému je možnost napojení diesel agregátu (elektro centrály) kterou si může systém sám nastartovat. Dojde k tomu v situaci, když vypadne DS na delší dobu a v bateriích není dostatek energie. V takovém případě dojde k nabití baterií na plnou jejich kapacitu a poté se agregát odpojí. Tento princip šetří náklady na provoz agregátu až o 25% oproti přímému čerpání energie z agregátu bez akumulace.