Systém do sítě

Chcete se dozvědět více?

Zelený bonus

Provoz fotovoltaického systému v režimu zelený bonusů je vhodné pro objekty s vysokou spotřebou elektřiny. Připojení FVE v tomto režimu je přímo do domovního rozvaděče v objektu, tj. vyrobená elektřina se z části spotřebovává přímo v objektu a dále je distribuována do venkovní sítě. Zelený bonus se dělí na dvě základní složky. První a základní složka je výkupní cena vyrobené elektřiny. Výkupní cena pro rok 2013 - systémy do 5 kWp je 2,40 kč/kWh, systémy do 30kWp je 1,80 Kč/kWh za veškerou vyrobenou elektřinu. Druhá "pohyblivá" složka se odvíjí od okamžité spotřeby objektu. Tento systém doporučujeme instalovat do domů, které mají např. vytápění elektrokotlem nebo tepelným čerpadlem, dále objekty s klimatizací (zde je asi největší úspora), filtrace a ohřevy bazénů, atd. U těchto objektu je úspora velmi zajímavá a dokáže ročně ušetřit až desetitisíce.

Plný výkup

Provoz fotovoltaického systému v režimu plného výkupu je vhodný např. pro samostatně stojící budovy s malou spotřebou elektřiny a dobrým přístupem k rozvodné el. síti (přípojný bod). Oproti zelenému bonusu je třeba u tohoto režimu vybudovat nové přípojné místo s přípravou na měřící hodiny (investice cca do 30. tis Kč - dle výkonu FVE). Provoz je velmi jednoduchý, zde se počítá pouze vyrobená elektřina, která se následně i fakturuje distribuční společnosti (ČEZ, E.ON, PRE). Současná výkupní cena ppro systémy do instalovaného výkonu 30 kWp je 3,40 kč/kWh.

Zdroj: www.mtechsolar.cz