Slovník pojmů fotovoltaika

Fotovoltaický panel

  • panel neboli zařízení, které se skládá z navzájem propojených křemíkových článků. Panel přeměňuje dopadající sluneční energii na energii elektrickou.

Měnič

  • zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud produkovaný fotovoltaickými panely na proud střídavý.

Přepětí a přepěťová ochrana

  • Přepětí vzniká v důsledku např. úderu blesku v blízkém okolí případně v důsledku velké zátěže elektrické sítě nebo výbojem statické elektřiny. Je to škodlivé zvýšení napětí v elektrickém vedení a může vést až ke zničení elektronických či elektrických zařízení. Nelze jej předvídat a proto se jeho následkům bráníme přepěťovou ochranou, což jsou např. hromosvody, bleskojistky, apod.

Zelený bonus

  • Obnovitelné zdroje energie, jako jsou fotovoltaické nebo větrné elektrárny, jsou podporovány formou nejrůznějších dotačních programů. Jednou z možností podpory obnovitelných zdrojů energie, jsou také tzv. zelené bonusy.
    Výši zelených bonusů stanovuje každoročně Energetický regulační úřad, který při tom vychází ze zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Kromě zeleného bonusu si investoři mohou zvolit také výkup elektřiny za garantované výkupní ceny.

kWp

  • kWp je jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny (p = peak). Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions), které jsou: energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m^2, průzračnost atmosféry Am = 1,5, teplota článků T = 25°C.