Návratnost investice

Návratnost investice je jedním z nejdůležitějších kritérií, na které se ohlížíme ve chvíli, kdy o fotovoltaické elektrárně uvažujeme.

První fakt, v roce 2013 nový je, že dotace nejsou a nebudou vypsány. Zbývá nám tedy několik málo faktorů, podle kterých můžeme návratnost vypočítat. A těmi jsou:

  1. pořizovací cena
  2. produkce energie
  3. výkupní cena

Pořizovací cena

Význam je jasný, je to cena, kterou zaplatíte za panely a jejich instalaci, vyřízení žádostí apod. Částka není vždy přímo úměrná instalovanému výkonu. Pokud jste manuálně zruční a máte zkušenosti s "elektrikou", můžete si koupit tzv. stavebnici a panely připojit sami. Tím se výrazně sníží cena oproti instalaci "na klíč".

Do celkové návratnosti je nutno rovněž započítat případné financování úvěrem případně financování prostřednictvím stavebního spoření (v případě rodinných domů). Zde se liší i DPH - rodinné domy mají nižší sazbu.

Produkce energie

Produkce energie je závislá na počtu hodin, kdy svítí slunce. V různých částech republiky je tato doba různá, za průměr (dle odhadů) je však považováním zisku přibližně 100 kWh na m2 jednoho panelu za rok, přičemž záležní na účinnosti panelu. Panely Kyocera jsou považovány za špičku. Dalším faktorem je sklon a orientace panelu.

Výkupní cena

Výkupní cenu každoročně stanovuje Energetický regulační úřad. Aktuální výkupní ceny naleznete zde.