Voda voda

Technický list Chcete se dozvědět více?

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo mohou za určitých podmínek využívat tepelná čerpadla, označovaná jako „voda-voda“. Tak je tomu v případě, kdy voda má vhodné chemické složení, je dostatečně čistá, má po celé otopné období teplotu minimálně +8 °C a je k dispozici v dostatečném množství (např. pro tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW je potřebné průtočné množství vody cca 25 l/min při teplotě +10° C). Voda je pak přímo přiváděna do výparníku tepelného čerpadla. Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů tepla v otopném období nejvyšší teplotu, je energetický efekt tepelných čerpadel „voda-voda“ nejlepší. Dostupnost tohoto zdroje tepla však nebývá příliš četná. Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vrácena do druhé, vsakovací studny.
Ta musí být dostatečně vzdálená a pokud možno umístěná tak, aby proudění podzemních vod směřovalo od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi opět ohřeje. Tak nedochází ani ke ztrátám podzemní vody, ani k poklesu jejího energetického potenciálu.

Tepelná čerpadla „voda-voda“ 10-22 kW
Typ tepelného čerpadla „voda-voda“ za velmi příznivou cenu. Tepelná čerpadla HPWW-B se instalují ve vnitřních prostorách objektů. Mohou být využita pro vytápění a ohřev vody a díky vysoké výstupní teplotě jsou tato tepelná čerpadla ideální i pro stávající otopné soustavy s radiátory.

Tepelná čerpadla „voda-voda“ 10-14 kW / Kompaktní pro vnitřní instalaci
Kompaktní tepelná čerpadla HPWW využívají geotermální teplo podzemní vody. Tato tepelná čerpadla přinášejí velice vysoký energetický efekt a zajišťují vynikající poměr pořizovací ceny a výkonu. Možnost využít tepelná čerpadla HPWW se nabízí také v případech, kdy je lze začlenit jako součást technologických celků, jejichž odpadním produktem je teplá voda. Tepelná čerpadla HPWW se instalují ve vnitřních prostorách objektu. Po připojení primárního okruhu, otopné soustavy a elektropřívodů je čerpadlo připraveno k okamžitému provozu.

Tepelné čerpadlo model G
Je vhodné pro monoenergetický provoz nebo jako doplnění stávajícího kotle. Tepelné čerpadlo HPBW je v základním modelu standardně vybaveno ekvitermní regulací teploty topné vody a možností řídit nezávisle až tři topné okruhy. K další standardní výbavě patří u výkonových typů 05 až 15 cirkulační čerpadlo topné vody. Důmyslná regulace umožňuje provozovat tepelné čerpadlo HPBW zcela samostatně v monoenergetickém provozu nebo k tepelnému čerpadlu připojit například stávající plynový nebo olejový kotel. Tepelné čerpadlo pak vždy pracuje jako hlavní zdroj tepla a současný kotel se stává doplňkovým nebo záložním zdrojem tepla.

Tepelné čerpadlo model E
Je kompaktní tepelné čerpadlo pro jednoduchou instalaci. Tepelné čerpadlo HPBW v provedení E nabízí vedle modelů G a C maximální vybavenost a komfort. Součástí standardní výbavy je elektrokotel jako doplňkový nebo záložní zdroj tepla. Naprostou samozřejmostí je již přepínací ventil pro výstup topení / příprava teplé vody, cirkulační čerpadlo primárního okruhu, možnost připojení směšovacího ventilu, regulace v kombinovaných otopných soustavách apod. Kompaktním řešením odpadají z velké části specializované montážní práce, které vždy tvoří nemalou část investičních nákladů na pořízení tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla „voda-voda“ jsou technicky optimalizována pro využití primárního zdroje tepla s vyšší teplotou. Tato optimalizace přináší maximální energetický efekt v podobě velice příznivého topného faktoru.

Tepelná čerpadla „voda-voda“ 18-54 kW / Kompaktní pro vnitřní instalaci
Kompaktní tepelná čerpadla HPWW využívají geotermální teplo podzemní vody. Tato tepelná čerpadla přinášejí velice vysoký energetický efekt a zajišťují vynikající poměr pořizovací ceny a výkonu. Možnost využít tepelná čerpadla HPWW se nabízí také v případech, kdy je lze začlenit jako součást technologických celků, jejichž odpadním produktem je teplá voda. Tepelná čerpadla HPWW se instalují ve vnitřních prostorách objektu. Po připojení primárního okruhu, otopné soustavy a elektropřívodů je čerpadlo připraveno k okamžitému provozu.

Tepelné čerpadlo model HPWW-G ve výkonech od 18 do 54 kW je vhodné pro monoenergetický provoz nebo jako doplnění stávajícího kotle. Tepelné čerpadlo HPBW je v základním modelu standardně vybaveno ekvitermní regulací teploty topné vody a možností řídit nezávisle až tři topné okruhy. Důmyslná regulace umožňuje provozovat tepelné čerpadlo HPBW zcela samostatně v monoenergetickém provozu nebo na tepelné čerpadlo připojit například stávající plynový,elektrický nebo olejový kotel. Tepelné čerpadlo pak vždy pracuje jako hlavní zdroj tepla a současný kotel se stává doplňkovým nebo záložním zdrojem tepla. Po technické stránce a zejména z hlediska funkčnosti a vybavenosti tepelná čerpadla „voda-voda“ HPWW plně odpovídají tepelným čerpadlům „země-voda“ HPBW, pouze s tím rozdílem, že jsou technicky optimalizována pro využití primárního zdroje tepla s vyšší teplotou. Tato optimalizace přináší maximální energetický efekt v podobě velice příznivého topného faktoru.