Slovník pojmů solárního ohřevu

Solární kolektor

  • je zařízení, které přeměňuje sluneční záření, dopadající na zemský povrch, na jiný druh energie, pro lidstvo lépe využitelný.

Solární kolektory existují ve dvou základních typech:

  • Fototermický kolektor přeměňuje sluneční záření na tepelnou energii. Sluneční záření dopadá na absorbér kolektoru, který je spojen s trubkovým rozvodem kolektoru. Přenos energie je zajištěn prostřednictvím kapalného teplonosného média, které proudí mezi kolektorem a výměníkem tepla umístěném v akumulační nádobě.Tyto kolektory jsou většinou umístěny na střeše rodinných domů, bytových domů, ale také na administrativních a průmyslových objektech.
  • Fotovoltaický kolektor/panel (běžně označovaný solární panel) vyrábí ze sluneční energie energii elektrickou.

Výměník

  • (přesněji tepelný výměník) je zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami a objekty o různých parametrech.

Absorbér

  • je plocha, na kterou dopadá sluneční záření. Je spojen s trubkovým rozvodem kolektoru. Absorbér je tvořen trubkami, které jsou natřeny zpravidla selektivní barvou (typ černé barvy, absorbující teplo lépe než černá barva) a jsou umístěny velice těsně u sebe, aby lépe šířily teplo. Sklo kolektorů neumožňuje odchod tepla prouděním do ovzduší, teplo se tedy absorbuje zpět do trubek.

Solární zásobník

  • slouží k akumulaci a skladování tepla do té doby,  než jej bude využito

Teplonosná kapalina

  • kapalina v trubkách, která se zahřívá a postupuje prouděním z absorbéru (množství trubek vedle sebe) do jedné trubice vedoucí do výměníku, ve kterém se teplá voda uchovává pro další využití.

Oběhové čerpadlo

  • zařízení, které zajišťuje oběh teplonosné kapaliny