Solární sprchy

Technický list Chcete se dozvědět více?

Zahradní sprcha se slunečním ohřevem - ekologický zdroj teplé užitkové vody s využitím slunečního záření

Zahradní sprcha se slunečním ohřevem slouží k získání teplé užitkové vody (TUV) s využitím alternativního zdroje energie - slunečního záření.

Voda je ohřívána slunečním zářením v akumulačním zásobníku, který je zároveň solárním kolektorem a samonosnou konstrukcí sprchy.

V průběhu téměř 200 dní v roce (duben - září) je stále k dispozici teplá užitková voda
PRO CELOU RODINU ZDARMA.

Při slunečném počasí dosahuje teplota vody v zásobníku až 65 oC. Proto zásadně pouštějte nejdříve studenou vodu a domíchejte teplou vodu na žádanou teplotu. K pohodlnému používání sprchy na jakémkoliv místě potřebujete pouze přívod studené vody. Ke sprše je možno přikoupit jako příslušenství betonovou dlaždici s kotevními šrouby, která umožňuje libovolné přemisťování sprchy dle potřeby oslunění.

Pro umístění sprchy doporučujeme vybrat polohu s dostatečnou dobou slunečního svitu od dubna do září. Vhodné je umístění na pozadí živého či dřevěného plotu, zídky, případně jiného závětrného zákoutí. Toto umístění výrazně zkracuje dobu potřebnou na ohřev vody.

Sprcha je nezbytným doplňkem všech typů rodinných bazénů, výhodným, levným a pohodlným zdrojem teplé užitkové vody u rekreačních objektů, v zahrádkářských koloniích, u malých sportovních zařízení a v zahradách rodinných domů.

Vysoká estetická úroveň výrobků zaručuje dobré začlenění do jakéhokoliv interiéru.

Sprcha je dodávána v provedení:

Směšovací baterie - kouhoutky: pevná nebo flexi bez dlaždice
pevná nebo flexi spodní přívod
Směšovací baterie - páková:  pevná nebo flexi bez dlaždice
pevná nebo flexi spodní přívod