Který kolektor vybrat

Chcete se dozvědět více?

Je jasné, na jaké účely se dají použít sluneční termické kolektory a též, jaké jsou typy kolektorů. Je tedy zřejmé, že neexistují univerzální kolektory, které jsou vhodné na všechny účely, ale je potřebné vybírat technicky i ekonomicky vyhovující typ. Kritéria výběru jsou:

  • požadovaná teplota spotrebiče- nízkoteplotní ohřev bazénové vody anebo vysokopotenciální průmyslové teplo
  • sezónní anebo celoroční provoz
  • cenová úroveň
  • možnost dodatečného rozšiřování
  • místo a způsob upevnění kolektorů

Nekryté absorbéry (plastové, textilní, příp. kovové) jsou vhodné na účely nevelkého zvýšení teploty. Typickým příkladem v našich podmínkách je ohřev venkovních bazénů v letním období. Tyto absorbéry mají najvětší optickou účinnost, protože nemají optické ztráty na transparentním krytu. Úspěšně pracují, když se voda v nich ohrřívá na cca 25-35 °C. Při vyšších teplotách jejich účinnosat prudce klesá, a proto se nehodí na celoroční přípravu ohřátí pitné vody (OPV) a už vůbec ne na solární podporu vytápění. Ohřívaná bazénová voda obvykle přímo proudí přez výměnník a i dražší diferenční termoregulátory možno nahradit lacinými termostaty, které zapnou cirkulační čerpadlo vždy, když je teplota vody v absorbéru vyšší než např. 25 °C.

Neselektivní kolektory s jednoduchým zasklením jsou vhodné především na přípravu OPV v letním půlroku a též v kombinaci s ohřevem bazénové vody. Při poklesu intenzity slunečního záření a teploty okolního vzduchu rychle klesá jejich účinnost a v zimním období jsou prakticky odstavené z provozu.

Vakuové kolektory jsou vhodné především na celoroční přípravu OPV, ohřev interiérových bazénů, podporu vytápění i výrobu technologického tepla. Absorbéry mají selektivní vrstvu a vakuum odstraňuje ztráty vedením a prouděním.