SVJ domu č. 74, Příbram VII

Photo: SVJ domu č. 74, Příbram VII

Majitel
SVJ domu č. 74, Příbram VII

Místo
Příbramsko

Systém
Solární systém od firmy Sany s.r.o.

Rok
2010

Vyjádření  předsedy výboru pana Hadače

Výbor našeho domu hledal řešení, jakým dostupným způsobem je možno uspořit energie při provozu 59 bytů. Zvolili jsme ohřev TUV solární energií. Solární panely pracují od 21.12.2010, provoz je bezobslužný za využití automatické regulace, což je pro nás výhodné. Technické poruchy jsme nezaznamenali žádné (mimo dvou netěsností na spojích potrubí). Zařízení více nebo méně ohřívá TUV a při teplotě vody pod 55°C se dohřeje výměníkem teplárny. Předpokládaná úspora nákladů je 50-60% ročně.

Osobně sleduji tuto technologii od devadesátých let, kdy jsem si všiml, že v Německu jsou panely hojně používány na různých objektech. K dnešnímu údobí považuji tuto technologii za koncepčně a dodavatelsky v Evropě vyřešenou. Realizace spočívá v montáži a pospojování unifikovaných dílů dle daného projektu (v našem případě - německé panely, italské bojlery a švédský výměník).

Ve výboru SVJ jsme uvítali nabídku firmy SANY s.r.o. a za podpory 78% kladného vyjádření ostatních vlastníků SVJ jsme v našem domě investici realizovali. Důvodem byla hlavně snaha o snížení nákladů na provoz bytů a také využití možnosti získání podpory "Zelená úsporám", kde jsme obdrželi dotaci cca 80% pořizovacích nákladů na ekologickou investici. Samozřejmě, že potíže se vždy vyskytují a v tomto případě vznikají hlavně při prolínání teplárenské a solární technologie v budovách. Je třeba také zlepšit a upravit "měření TUV", aby bylo možné odečítat okamžité hodnoty. Současný způsob pouze ročního vyúčtování bez účasti zákazníka při odečtu měřidel teplárny není ideální a je založen pouze na důvěře k teplárně. Je co zlepšovat, na to je nutno se zaměřit a když to jde jinde, musí to jít i v Čechách a v Příbrami.

Do budoucna si přeji pouze co nejvíce sluníčka, aby naše zařízení vykazovalo co největší výkon v procentech. Rád bych i tady poděkoval firmě SANY s.r.o. za dobrou práci u nás v domě a popřál hodně dalších úspěchů v této ekologické oblasti.

Předseda výboru SVJ
Václav Hadač

 

Kontaktujte nás

+420 318 637 480
info@sany.cz

Kvalita Sany

  • Pracujeme od návrhu po realizaci
  • Garance na práci až 12 let
  • Servis v místě montáže
  • Usměvavý personál
  • Ekologické řešení